SlovAl

Switch to language

Zlievarenské zliatiny hliníka vyrábané v spoločnosti SLOVAL, s.r.o. predstavujú vstupnú kľúčovú surovinu pre výrobu hliníkových odliatkov.

Špecifické požiadavky zákazníkov kladené na úžitkové vlastnosti produktov sú zabezpečované individuálnym chemickým zložením vyrobených zliatin, resp. filtráciou kovu ( keramickým filtrom ).

Do sortimentu spoločnosti Sloval, s.r.o. patria sekundárne a primárne hliníkové zliatiny.