SlovAl

Switch to language

Aktuálne nákupné ceny Al odpadov v SR na požiadanie mobil: +421 903 560 511, +421 917 320 223

Trieda Druh odpadov811 Al vodiče - výber
811 Al vodiče, Al kusový
811 Al plech / max. rozmer 1 x 1 m /
811 Al s mech. obsahom Cu

818 AlMgSi profily - výber
818 AlMgSi profily lisované
818 AlMgSi profily voľné / max. 1 m dĺžka /

819 Al lisovaný plech
819 Al zl. tvárnené neurč. zloženia lisované
819 Al zl. tvárnené neurč. zloženia voľné/max. rozmer 1 x 1 m /

829 Al liaty
829 Al zl. neurč. zloženia
829 Al zl. do 1 % Fe
829 Al zl. 1 - 3 % Fe

Zrážky: Pri tenkostenných a neštandardných formách odpadu po vzájomnej dohode.
Dôležité upozornenie: Al odpad nesmie byť znečistený ropnými látkami, nesmie vykazovať prímesi PVC, gumy, nehorľavých obalov a nesmie vykazovať ionizujúce žiarenie.

Každá dodávka materiálu musí byť vopred telefonicky nahlásená a odsúhlasená na uvedenom tel. čísle:

Ing. Rastislav Novodomec
Riaditeľ spoločnosti SLOVAL, s.r.o.
Tel.: +421 045 601 3533
Mob. : +421 903 560 511
Ing. Ivan Tóth
Nákupca
Tel.: +421 45 601 3533
Mob. : +421 917 320 223
Fax: +421 45 601 3502
e-mail: toth.ivan@sloval.sk
Poznámky: Nákupné ceny sa rozumejú DDP SLOVAL, s.r.o. Čas výkupu od 6 00- 13 00 hod. V prípade neskorších príchodov na tel.: +421 903 560 511. Al odpad bude zatriedený a zhodnotený pri preberaní dodávky, v prípade potreby bude uskutočnený chemický rozbor.